Sapac P-R nv
Leenstraat 7 - 9810 Nazareth
+32(0)9/386.87.35
+32(0)486/80.36.24
+32(0)9/386.03.96
info@sapac.be

Recyclage Van Het Schuim in Elektriciteit

Het SAPAC PU-schuim is chemisch inert en kan geëlimineerd worden in de huishoudelijke afvalketen (bij het restafval). Het PU-schuim heeft een hoge calorische waarde en is een interessante energiebron voor verbrandingsinstallaties ( nr. 07 ). Echter in vloeibare vorm kan isocyanaat allergiën en ademhalingsproblemen veroorzaken. Daarom investeerde SAPAC volledig gesloten hervulbare flessen.